Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky ustanovujú spôsob nákupu a predaja tovaru, ktoré sú ponúkané prostredníctvom internetového obchodu www.pestrecmariansky.sk, ktoré sa uskutočnia medzi fyzickými a právnickými osobami ako kupujúcimi /ďalej len kupujúci/ a spoločnosťou:

Beáta Ovčarovičová, Vazovova 7, 811 07 Bratislava,

prevádzka Koroszeg 48,P.O BOX 16, 924 01 Galanta,

IČO: 17462878, IČ DPH SK1024880494,

zodpovedná osoba Beáta Ovčarovičová ako predávajúcim, / ďalej len predávajúci /.

Objednaním týchto výrobkov dáva kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami /ďalej len VOP/.

2. Objednanie tovaru

Pre objednanie tovaru sa kupujúci nemusí vopred registrovať. Kupujúci si tovar objedná správnym vyplnením objednávky v eshope, alebo si tovar môže objednať prostredníctvom e-mailu info@pestrecmariansky.sk prípadne telefonicky na čísle: +421 905 460 958.

Po výbere tovaru a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a jej akceptácii e-mailom. Potvrdením objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa týmto zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, včítane dopravných nákladov Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

Kupujúci súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na email uvedený v objednávke spolu s potvrdením objednávky.

3. Platobné podmienky

Kupujúci môže zaplatiť za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

  • bankový prevod

Pri prevzatí tovaru:

  • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
  • hotovosť

Ak kupujúci, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 7 kalendárnych dní od dňa potvrdenia objednávky, predávajúci zruší rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označí objednávku za neplatnú. Zároveň zanikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Ku každej expedovanej zásielke bude kupujúcemu emailom poslaná faktúra. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách internetovom obchode www.pestrecmariansky.sk.

Cena dopravného bude vygenerovaná automaticky podľa celkovej hmotnosti objednávky, spôsobu platby a podľa určeného dopravcu. Pri hodnote objednávky tovaru vyššej ako 70,00 EUR, cena za dopravu nebude fakturovaná

Všetky ceny sú konečné a uvádzané vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru a ceny za dopravu tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu platby.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode www.pestrecmariansky.sk,v čase objednania tovaru.

4. DODACIE PODMIENKY 

Predávajúci objednaný tovar odošle kupujúcemu v lehote 2 pracovných dní od zaslania potvrdenia objednávky podľa spôsobu, ktorý si zvolil kupujúci. Stanovenú lehotu na dodanie tovaru predávajúci dodrží, ak v tejto lehote odovzdá tovar na dopravu vybranému dopravcovi. 

Predávajúci nezodpovedá za škody pri dodaní tovaru spôsobené prepravcom. Taktiež nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nepresným určením adresy dodania, a telefónneho čísla kupujúceho.

V prípade, že vybraný tovar sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci sa môže rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje. 

5. VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim na adresu prevádzky predávajúceho: 

Beáta Ovčarovičová, Koroszeg 48,P.O BOX 16, 924 01 Galanta.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom.a s kópiou daňového dokladu. Náklady na doručenie prevzatého tovaru znáša kupujúci. Tovar označený ako „ krehký“ - „sklo“ je povinný vrátiť takým spôsobom, aby sa nepoškodil pri preprave späť predávajúcemu. Predávajúci po obdržaní vráteného tovaru, jeho skontrolovaní vráti kupujúcemu zaplatenú sumu za tovar zníženú o náklady za dopravu do 7 pracovných dní odo dňa obdržania tovaru bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. K vrátenej sume predávajúci vyhotoví kupujúcemu daňový doklad.

6. REKLAMÁCIE A SERVIS

Kupujúci má právo reklamovať výhradne tovar, ktorý zakúpil u predávajúceho.

Reklamáciu môže uplatniť ak obsah, kvalita, cena a úplnosť nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Reklamáciu je možné odoslať:

  • e-mailom na info@pestrecmariansky.sk,
  • poštou, zaslanou na adresu prevádzky predávajúceho: Beáta Ovčarovičová, Koroszeg 48,P.O BOX 16, 924 01 Galanta, telefonicky na tel. č. +421 905 460 958.

Reklamovaný tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky predávajúceho: Beáta Ovčarovičová, Koroszeg 48,P.O BOX 16, 924 01 Galanta, v pôvodnom obale, spolu s kópiou daňového dokladu.

Tovar označený ako „krehký“ - „sklo“ je povinný vrátiť takým spôsobom, aby sa nepoškodil pri preprave späť predávajúcemu Reklamačné konanie začne až po obdržaní tovaru. O výsledku reklamačného konania bude kupujúci informovaný emailom, alebo telefonicky najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamácie, Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo mu vráti peniaze za reklamovaný tovar podľa pôvodnej objednávky.

7. ZÁRUČNÁ DOBA - DOBA SPOTREBY

Na tovar ponúkaný prostredníctvom tohto eshopu sa vzťahuje doba spotreby, ktorá je uvedená na etikete každého jednotlivého druhu tovaru.

Pri tovare Čerstvý panenský ľanový olej je doba spotreby 60 dní.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom. 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR v platnom znení.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.2.2013

© Copyright 2013-2019, www.pestrecmariansky.sk . Všetky práva vyhradené.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop